Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Greveløkka skole
Ankerskogvegen 3
2319 HAMAR
Org.nr 975269930
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Hamar kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 13,7 14,8 16,3 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,6 14,7 13,9 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 159,2 145,7 112,3 124,4 116,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 9,4 10,9 9,8 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 15,7 14,7 14,3 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,2 17,4 17,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 871 8 924 9 188 10 611 11 179
Undervisningstimer totalt per elev 52 47 50 53 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no