Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gressvik ungdomsskole
Parkveien 1
1621 GRESSVIK
Org.nr 974565617
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 35,9 34,3 34,1 35,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,2 11,6 12,2 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 172,3 274,0 287,7 169,5 165,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 3,6 3,6 6,2 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,9 15,4 16,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,1 18,5 19,3 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 156 21 035 19 870 19 378 21 004
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 57 54 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no