Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grenland Kristne skole (privat)
Gulsetvegen 81
3718 SKIEN
Org.nr 897457962
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grenland Kristne skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 7,7 10,4 11,3 12,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 7,4 7,8 7,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1 42,0 28,7 39,2 37,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 17,0 24,1 15,9 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 8,3 9,1 7,8 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 9,5 9,4 8,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 10,9 12,2 10,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,6 92,3 100,0 98,4 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 3 918 5 216 6 471 7 165 8 114
Undervisningstimer totalt per elev 91 95 90 101 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no