Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grenland Kristne skole (privat)
Gulsetvegen 81
3718 SKIEN
Org.nr 897457962
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grenland Kristne skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 10,4 11,3 12,9 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 7,8 7,0 8,9 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 3 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,0 28,7 39,2 37,8 53,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 24,1 15,9 20,9 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 9,1 7,8 9,5 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,5 9,4 8,9 10,3 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 12,2 10,6 12,1 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,7 10,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3 100,0 98,4 85,2 93,9
Lærertimer som gis til undervisning 5 216 6 471 7 165 8 114 9 082
Undervisningstimer totalt per elev 95 90 101 80 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no