Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grefsen skole
Kapellveien 69
0487 OSLO
Org.nr 974589788
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 38,4 41,9 54,7 47,0 54,9
Antall elever per årsverk til undervisning 19,3 17,5 14,8 16,7 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 124,8 123,1 119,2 84,2 94,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 12,9 11,0 18,0 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,1 18,4 15,6 17,7 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,1 21,1 18,2 20,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,0 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,5 95,8 93,3 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 24 787 28 170 35 814 31 662 37 958
Undervisningstimer totalt per elev 38 42 50 44 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no