Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grefsen skole
Kapellveien 69
0487 OSLO
Org.nr 974589788
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,5 38,4 41,9 54,7 47,0
Antall elever per årsverk til undervisning 19,4 19,3 17,5 14,8 16,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 151,8 124,8 123,1 119,2 84,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 13,5 12,9 11,0 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 20,2 20,1 18,4 15,6 17,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 23,1 21,1 18,2 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 100,0 96,5 95,8 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 23 001 24 787 28 170 35 814 31 662
Undervisningstimer totalt per elev 38 38 42 50 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no