Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gravvik oppvekstsenter - Avd skole
Naustbukta
7990 NAUSTBUKTA
Org.nr 975268993
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nærøysund kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 2,9 2,8 2,5 2,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,7 5,1 5,0 4,5 4,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,0 56,0 40,6 31,3 64,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,3 8,5 11,4 13,0 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 5,2 5,2 4,6 4,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,1 5,3 5,4 4,8 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,6 4,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,0 4,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 81,7 89,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 052 2 023 1 908 1 653 1 595
Undervisningstimer totalt per elev 158 144 147 165 177
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no