Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grav skole
Hosleveien 24
1358 JAR
Org.nr 974552108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,0 37,3 36,1 36,6 41,6
Antall elever per årsverk til undervisning 19,4 17,6 17,9 17,6 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 218,9 225,9 223,4 168,1 174,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 7,1 7,2 9,3 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,5 17,7 18,1 17,8 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,0 19,6 20,0 20,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,4 87,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 000 25 308 24 194 24 003 28 434
Undervisningstimer totalt per elev 38 42 41 42 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no