Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grav skole
Hosleveien 24
1358 JAR
Org.nr 974552108
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,3 36,1 36,6 41,6 37,9
Antall elever per årsverk til undervisning 17,6 17,9 17,6 14,7 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 225,9 223,4 168,1 174,3 213,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,1 7,2 9,3 7,8 6,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,7 18,1 17,8 14,8 15,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 20,0 20,1 16,8 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,4 87,0 96,1 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 25 308 24 194 24 003 28 434 26 012
Undervisningstimer totalt per elev 42 41 42 51 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no