Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gratangsbotn skole
Moanveien 516
9470 GRATANGEN
Org.nr 974593009
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gratangen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 13,4 13,1 11,9 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 6,1 6,0 5,4 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 0 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,6 58,0 208,6 30,1 29,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,1 9,7 2,7 16,5 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 7,5 8,2 4,9 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,9 7,1 6,6 7,4 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 12,3 8,3 6,9 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9 5,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,2 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2 10,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,0 84,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 269 8 683 8 383 7 657 6 126
Undervisningstimer totalt per elev 79 114 115 130 111
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no