Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grasmyr ungdomsskole
Tønderveien 9
3961 STATHELLE
Org.nr 975295818
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bamble kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,0 23,6 23,7 22,7 20,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 10,9 10,5 10,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,3 73,1 60,7 57,1 78,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 13,1 15,1 15,8 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 14,6 14,0 13,7 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 18,0 16,9 24,3 23,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 23,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 100,0 100,0 95,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 366 13 604 13 642 13 082 11 286
Undervisningstimer totalt per elev 56 60 63 64 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no