Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grasdal skule
Ådlandsvegen 323
5919 FREKHAUG
Org.nr 975286150
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 12,0 14,1 15,4 16,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,8 11,6 11,3 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,9 66,8 71,0 80,4 78,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 16,0 14,1 12,6 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,5 11,5 11,2 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,3 13,4 12,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 524 8 125 9 054 10 260 11 314
Undervisningstimer totalt per elev 65 63 64 66 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no