Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grasdal skule
Ådlandsvegen 323
5919 FREKHAUG
Org.nr 975286150
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,0 14,1 15,4 16,8 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,6 11,3 10,9 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,8 71,0 80,4 78,4 79,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,0 14,1 12,6 12,7 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,5 11,2 10,9 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 13,4 12,7 13,1 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 93,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 125 9 054 10 260 11 314 10 916
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 66 68 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no