Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Granvin kommune (utgått) Hordaland fylke (utgått) Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 6 054,6 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 934 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,8 68,2 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 15,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2 12,6 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1 14,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0 16,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 16,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,3 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,3 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 393 3 860 822 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev 96 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no