Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 393
Undervisningstimer totalt per elev 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no