Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Hordaland fylke (utgått) 303,9 319,1 321,6 328,2 347,5
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Hordaland fylke (utgått) 9,6 9,7 9,8 9,7 9,3
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Hordaland fylke (utgått) 50 53 59 62 69
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Hordaland fylke (utgått) 51,1 51,6 48,3 47,4 43,0
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Hordaland fylke (utgått) 16,5 16,5 18,2 18,9 19,9
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Hordaland fylke (utgått) 10,7 10,7 10,7 10,4 10,3
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Hordaland fylke (utgått) 12,5 12,7 13,2 13,7 12,7
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Hordaland fylke (utgått) 15,1 15,0 15,6 15,5 14,8
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Hordaland fylke (utgått) 12,9 13,5
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Hordaland fylke (utgått) 13,6 13,5
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Hordaland fylke (utgått) 19,0 16,5
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Hordaland fylke (utgått) 92,7 94,6 93,9 94,3 95,0
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Hordaland fylke (utgått) 186 348 197 939 204 028 213 083 224 625
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Hordaland fylke (utgått) 73 73 72 73 75
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no