Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Granvin kommune (utgått) 13,5 13,6 14,2 14,3 14,1
Hordaland fylke (utgått) 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3 6 054,6
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Granvin kommune (utgått) 8,4 8,1 7,9 7,9 7,4
Hordaland fylke (utgått) 12,4 12,3 12,2 12,1 11,8
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Granvin kommune (utgått) 2 2 1 3 2
Hordaland fylke (utgått) 816 854 893 928 934
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Granvin kommune (utgått) 48,0 52,1 67,7 31,0 55,8
Hordaland fylke (utgått) 77,0 74,0 71,0 68,6 68,2
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Granvin kommune (utgått) 14,5 12,3 9,3 20,9 11,1
Hordaland fylke (utgått) 14,2 14,7 15,2 15,7 15,4
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Granvin kommune (utgått) 10,1 9,8 9,0 9,1 8,2
Hordaland fylke (utgått) 13,3 13,3 13,0 12,8 12,6
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Granvin kommune (utgått) 8,8 8,2 8,8 8,5 8,1
Hordaland fylke (utgått) 14,7 14,7 14,9 14,8 14,4
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Granvin kommune (utgått) 10,4 10,0 10,4 9,9 9,0
Hordaland fylke (utgått) 16,9 17,0 16,8 16,5 16,0
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Granvin kommune (utgått) 9,9 8,7
Hordaland fylke (utgått) 14,6 13,9
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Granvin kommune (utgått) 10,3 10,5
Hordaland fylke (utgått) 16,9 16,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Granvin kommune (utgått) 9,7 8,3
Hordaland fylke (utgått) 18,7 18,2
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Granvin kommune (utgått) 98,0 100,0 95,7 95,9 100,0
Hordaland fylke (utgått) 98,5 98,1 98,2 98,3 98,3
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Granvin kommune (utgått) 7 867 7 567 8 010 8 284 8 393
Hordaland fylke (utgått) 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439 3 860 822
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Granvin kommune (utgått) 84 87 89 89 96
Hordaland fylke (utgått) 58 58 59 59 61
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no