Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Fjell kommune (utgått) 347,3 358,5 362,8 348,7 340,0
Fusa kommune (utgått) 54,6 59,9 61,6 62,1 61,5
Granvin kommune (utgått) 13,5 13,6 14,2 14,3 14,1
Jondal kommune (utgått) 14,6 16,1 17,7 16,8 16,1
Lindås kommune (utgått) 221,5 225,8 222,4 225,6 221,7
Meland kommune (utgått) 125,6 127,1 137,9 135,6 148,4
Odda kommune (utgått) 79,9 84,1 80,3 72,7 73,4
Os kommune (utgått) 208,3 209,4 219,4 243,4 250,0
Radøy kommune (utgått) 56,2 57,3 60,6 61,1 60,8
Sund kommune (utgått) 84,5 84,9 89,1 98,7 99,1
Ullensvang kommune (utgått) 47,8 51,2 50,6 47,8 47,8
Voss kommune (utgått) 174,3 180,6 172,1 166,4 186,9
Øygarden kommune (utgått) 70,6 73,6 65,8 62,9 64,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Fjell kommune (utgått) 11,9 11,2 11,4 11,6 11,8
Fusa kommune (utgått) 11,1 10,0 9,7 9,1 8,8
Granvin kommune (utgått) 8,4 8,1 7,9 7,9 7,4
Jondal kommune (utgått) 9,5 8,4 8,3 8,5 8,9
Lindås kommune (utgått) 10,6 10,6 10,7 10,6 10,8
Meland kommune (utgått) 11,3 11,0 10,4 11,1 10,6
Odda kommune (utgått) 10,6 10,5 10,7 11,4 11,1
Os kommune (utgått) 14,9 15,1 14,8 13,6 13,5
Radøy kommune (utgått) 12,7 12,1 10,9 10,6 10,6
Sund kommune (utgått) 12,6 13,0 12,3 12,3 12,5
Ullensvang kommune (utgått) 8,8 8,5 8,7 9,1 9,1
Voss kommune (utgått) 11,4 11,3 11,5 12,2 10,5
Øygarden kommune (utgått) 10,4 10,3 11,0 11,7 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen
Fjell kommune (utgått) 65 60 62 65 73
Fusa kommune (utgått) 11 12 10 10 13
Granvin kommune (utgått) 2 2 1 3 2
Jondal kommune (utgått) 2 2 3 2 1
Lindås kommune (utgått) 39 40 41 40 37
Meland kommune (utgått) 24 26 30 35 36
Odda kommune (utgått) 15 17 14 12 14
Os kommune (utgått) 39 44 39 48 50
Radøy kommune (utgått) 12 14 14 15 16
Sund kommune (utgått) 17 17 19 22 26
Ullensvang kommune (utgått) 8 12 12 14 12
Voss kommune (utgått) 20 25 28 25 34
Øygarden kommune (utgått) 15 14 19 19 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Fjell kommune (utgått) 55,8 60,1 58,9 55,5 49,3
Fusa kommune (utgått) 48,9 46,2 52,7 54,2 39,8
Granvin kommune (utgått) 48,0 52,1 67,7 31,0 55,8
Jondal kommune (utgått) 54,0 47,5 38,0 58,8 95,4
Lindås kommune (utgått) 54,4 53,2 52,5 53,2 56,9
Meland kommune (utgått) 51,3 47,0 42,0 38,0 37,8
Odda kommune (utgått) 50,2 45,8 50,9 63,0 51,9
Os kommune (utgått) 70,9 63,5 74,8 62,4 59,8
Radøy kommune (utgått) 52,9 43,9 41,7 37,8 36,9
Sund kommune (utgått) 55,4 58,3 51,4 50,2 42,7
Ullensvang kommune (utgått) 48,5 32,6 33,1 29,2 32,5
Voss kommune (utgått) 85,8 71,4 63,6 71,1 51,5
Øygarden kommune (utgått) 45,0 48,5 34,4 35,4 36,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Fjell kommune (utgått) 18,7 16,7 17,0 18,7 21,5
Fusa kommune (utgått) 20,8 19,5 16,5 15,4 20,4
Granvin kommune (utgått) 14,5 12,3 9,3 20,9 11,1
Jondal kommune (utgått) 15,4 14,9 18,6 12,6 8,1
Lindås kommune (utgått) 17,4 17,8 18,2 17,8 16,9
Meland kommune (utgått) 18,9 20,4 22,1 26,1 24,2
Odda kommune (utgått) 18,2 20,1 18,0 15,9 18,8
Os kommune (utgått) 18,6 21,0 17,6 19,6 20,2
Radøy kommune (utgått) 21,3 24,6 23,6 25,0 25,7
Sund kommune (utgått) 20,7 20,1 21,8 21,9 26,3
Ullensvang kommune (utgått) 16,9 24,2 24,5 29,6 26,1
Voss kommune (utgått) 11,8 13,9 16,4 15,0 18,3
Øygarden kommune (utgått) 21,1 19,3 29,3 30,3 27,9
Lærertetthet 1.-7. trinn
Fjell kommune (utgått) 13,0 12,8 12,5 13,1 13,2
Fusa kommune (utgått) 10,1 9,9 9,4 9,0 8,3
Granvin kommune (utgått) 10,1 9,8 9,0 9,1 8,2
Jondal kommune (utgått) 10,0 9,9 9,7 10,3 10,4
Lindås kommune (utgått) 11,4 11,0 11,5 11,1 11,3
Meland kommune (utgått) 12,5 11,9 11,3 11,1 11,7
Odda kommune (utgått) 11,0 10,5 11,0 11,3 11,1
Os kommune (utgått) 15,9 16,1 15,9 14,5 14,3
Radøy kommune (utgått) 12,8 12,0 10,6 10,6 10,8
Sund kommune (utgått) 12,7 13,4 12,4 12,5 12,6
Ullensvang kommune (utgått) 9,8 8,7 9,1 9,6 9,6
Voss kommune (utgått) 12,0 11,8 12,1 12,4 11,4
Øygarden kommune (utgått) 10,4 11,0 11,8 12,2 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn
Fjell kommune (utgått) 13,8 12,5 13,3 12,9 13,5
Fusa kommune (utgått) 19,2 15,5 15,4 13,7 15,4
Granvin kommune (utgått) 8,8 8,2 8,8 8,5 8,1
Jondal kommune (utgått) 11,6 8,5 8,4 7,8 9,0
Lindås kommune (utgått) 12,4 13,4 12,5 13,4 13,5
Meland kommune (utgått) 12,8 13,0 11,9 15,0 11,8
Odda kommune (utgått) 13,2 14,6 13,7 16,3 15,3
Os kommune (utgått) 16,9 17,7 16,9 16,2 16,3
Radøy kommune (utgått) 16,4 16,5 15,7 14,3 13,8
Sund kommune (utgått) 16,5 17,0 17,0 16,3 17,1
Ullensvang kommune (utgått) 10,2 11,8 11,9 11,7 11,6
Voss kommune (utgått) 13,5 14,1 14,0 16,3 11,9
Øygarden kommune (utgått) 13,9 12,6 12,5 14,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning
Fjell kommune (utgått) 16,2 15,7 15,9 16,1 16,7
Fusa kommune (utgått) 15,3 13,4 14,1 13,1 12,0
Granvin kommune (utgått) 10,4 10,0 10,4 9,9 9,0
Jondal kommune (utgått) 11,5 10,6 10,5 10,7 11,5
Lindås kommune (utgått) 15,0 14,4 15,0 14,9 15,2
Meland kommune (utgått) 15,9 15,3 14,5 16,6 15,7
Odda kommune (utgått) 14,5 14,5 14,4 14,9 14,8
Os kommune (utgått) 19,9 19,8 20,0 18,6 18,1
Radøy kommune (utgått) 17,4 16,5 16,5 15,2 15,5
Sund kommune (utgått) 17,7 18,1 17,0 16,4 17,2
Ullensvang kommune (utgått) 11,6 11,4 12,0 12,1 12,7
Voss kommune (utgått) 16,7 15,6 15,8 17,5 15,6
Øygarden kommune (utgått) 15,2 15,8 15,1 15,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Fjell kommune (utgått) 14,9 14,8
Fusa kommune (utgått) 10,6 11,0
Granvin kommune (utgått) 9,9 8,7
Jondal kommune (utgått) 11,4 13,2
Lindås kommune (utgått) 13,5 13,6
Meland kommune (utgått) 14,1 15,7
Odda kommune (utgått) 12,5 13,0
Os kommune (utgått) 16,4 16,0
Radøy kommune (utgått) 14,9 14,1
Sund kommune (utgått) 15,4 14,6
Ullensvang kommune (utgått) 10,7 11,3
Voss kommune (utgått) 15,7 13,3
Øygarden kommune (utgått) 13,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Fjell kommune (utgått) 17,5 18,1
Fusa kommune (utgått) 10,9 9,1
Granvin kommune (utgått) 10,3 10,5
Jondal kommune (utgått) 11,9 10,4
Lindås kommune (utgått) 14,5 14,8
Meland kommune (utgått) 16,2 16,0
Odda kommune (utgått) 15,0 14,3
Os kommune (utgått) 19,3 18,7
Radøy kommune (utgått) 12,8 15,4
Sund kommune (utgått) 16,1 18,7
Ullensvang kommune (utgått) 12,0 13,1
Voss kommune (utgått) 15,4 16,5
Øygarden kommune (utgått) 16,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Fjell kommune (utgått) 16,3 17,8
Fusa kommune (utgått) 20,0 16,8
Granvin kommune (utgått) 9,7 8,3
Jondal kommune (utgått) 9,2 10,8
Lindås kommune (utgått) 17,8 18,0
Meland kommune (utgått) 20,7 15,5
Odda kommune (utgått) 18,3 18,4
Os kommune (utgått) 21,8 20,9
Radøy kommune (utgått) 19,3 17,9
Sund kommune (utgått) 18,4 20,0
Ullensvang kommune (utgått) 14,1 14,2
Voss kommune (utgått) 23,3 18,7
Øygarden kommune (utgått) 17,7 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Fjell kommune (utgått) 98,8 97,8 98,8 98,7 99,1
Fusa kommune (utgått) 97,3 97,0 93,3 91,3 89,8
Granvin kommune (utgått) 98,0 100,0 95,7 95,9 100,0
Jondal kommune (utgått) 93,7 92,8 97,1 100,0 100,0
Lindås kommune (utgått) 97,7 95,0 96,7 97,9 97,7
Meland kommune (utgått) 93,6 99,8 98,7 98,9 98,8
Odda kommune (utgått) 96,5 89,9 95,6 98,2 93,4
Os kommune (utgått) 99,5 99,8 99,7 99,4 99,4
Radøy kommune (utgått) 96,8 93,3 94,4 94,0 94,9
Sund kommune (utgått) 98,3 99,7 97,8 99,3 100,0
Ullensvang kommune (utgått) 97,5 90,9 91,6 86,3 96,5
Voss kommune (utgått) 96,9 97,6 97,9 96,8 95,4
Øygarden kommune (utgått) 98,5 93,3 96,3 96,6 96,2
Lærertimer som gis til undervisning
Fjell kommune (utgått) 216 488 227 708 227 630 221 610 217 408
Fusa kommune (utgått) 35 785 38 797 39 681 40 581 40 772
Granvin kommune (utgått) 7 867 7 567 8 010 8 284 8 393
Jondal kommune (utgått) 9 082 9 557 10 633 10 346 9 880
Lindås kommune (utgått) 141 204 144 672 141 533 143 719 141 082
Meland kommune (utgått) 76 209 78 676 87 571 86 778 90 993
Odda kommune (utgått) 48 927 52 555 49 272 45 563 46 094
Os kommune (utgått) 131 798 132 157 139 848 156 356 159 378
Radøy kommune (utgått) 35 601 36 604 39 125 39 205 38 933
Sund kommune (utgått) 55 235 54 850 58 221 63 043 64 060
Ullensvang kommune (utgått) 31 661 33 988 33 408 32 288 31 635
Voss kommune (utgått) 109 901 113 023 110 511 103 944 119 154
Øygarden kommune (utgått) 46 181 48 065 42 915 40 976 41 241
Undervisningstimer totalt per elev
Fjell kommune (utgått) 60 63 62 61 60
Fusa kommune (utgått) 65 72 74 78 82
Granvin kommune (utgått) 84 87 89 89 96
Jondal kommune (utgått) 74 84 85 83 79
Lindås kommune (utgått) 67 68 66 67 66
Meland kommune (utgått) 63 64 69 65 67
Odda kommune (utgått) 67 68 67 63 65
Os kommune (utgått) 48 47 48 53 53
Radøy kommune (utgått) 56 59 65 68 67
Sund kommune (utgått) 57 55 58 58 58
Ullensvang kommune (utgått) 81 84 81 78 78
Voss kommune (utgått) 62 63 62 58 68
Øygarden kommune (utgått) 69 70 65 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no