Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 13,6 14,2 14,3 14,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 8,1 7,9 7,9 7,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,0 52,1 67,7 31,0 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 12,3 9,3 20,9 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,8 9,0 9,1 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 8,2 8,8 8,5 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,4 10,0 10,4 9,9 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,7 8,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 100,0 95,7 95,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 867 7 567 8 010 8 284 8 393
Undervisningstimer totalt per elev 84 87 89 89 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no