Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granvin Barne- og Undomsskule - Avd skule
Hardangervegen 2543
5736 GRANVIN
Org.nr 975281825
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Granvin kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,6 13,5 13,6 14,2 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,4 8,1 7,9 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,9 48,0 52,1 67,7 31,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 14,5 12,3 9,3 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,1 9,8 9,0 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,6 8,8 8,2 8,8 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,2 10,4 10,0 10,4 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 98,0 100,0 95,7 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 066 7 867 7 567 8 010 8 284
Undervisningstimer totalt per elev 82 84 87 89 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no