Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granstangen skole
Granstangen 52
1051 OSLO
Org.nr 913511085
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 33,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 634
Undervisningstimer totalt per elev 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no