Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granstangen skole
Granstangen 52
1051 OSLO
Org.nr 913511085
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 31,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 158,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 17 701
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no