Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granstangen skole
Granstangen 52
1051 OSLO
Org.nr 913511085
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 16 247
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no