Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granstangen skole
Granstangen 52
1051 OSLO
Org.nr 913511085
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Oslo kommune 4 882,2 4 945,3 4 974,5 5 150,9 5 389,7
Oslo fylke 4 882,2 4 945,3 4 974,5 5 150,9 5 389,7
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Oslo kommune 13,8 13,9 14,1 13,8 13,3
Oslo fylke 13,8 13,9 14,1 13,8 13,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Oslo kommune 669 717 774 854 913
Oslo fylke 669 717 774 854 913
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Oslo kommune 88,6 85,3 81,0 74,8 70,8
Oslo fylke 88,6 85,3 81,0 74,8 70,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Oslo kommune 13,7 14,5 15,6 16,6 16,9
Oslo fylke 13,7 14,5 15,6 16,6 16,9
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Oslo kommune 15,7 15,8 16,1 15,5 14,8
Oslo fylke 15,7 15,8 16,1 15,5 14,8
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Oslo kommune 15,8 15,7 15,9 16,1 16,0
Oslo fylke 15,8 15,7 15,9 16,1 16,0
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Oslo kommune 20,5 20,5 20,7 20,1 18,8
Oslo fylke 20,5 20,5 20,7 20,1 18,8
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Oslo kommune 17,4
Oslo fylke 17,4
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Oslo kommune 19,0
Oslo fylke 19,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Oslo kommune 20,7
Oslo fylke 20,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Oslo kommune 95,5 95,5 94,9 94,7 94,0
Oslo fylke 95,5 95,5 94,9 94,7 94,0
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Oslo kommune 3 067 489 3 149 544 3 176 310 3 307 270 3 478 600
Oslo fylke 3 067 489 3 149 544 3 176 310 3 307 270 3 478 600
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Oslo kommune 52 51 51 52 54
Oslo fylke 52 51 51 52 54
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no