Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granstangen skole
Granstangen 52
1051 OSLO
Org.nr 913511085
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 28,5 31,0 33,7 33,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 12,2 13,7 13,2 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 207,1 184,8 158,4 115,5 114,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 5,8 7,5 10,2 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,6 17,2 18,5 17,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,9 19,0 20,4 18,9 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 96,7 96,6 98,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 159 16 247 17 701 19 634 19 254
Undervisningstimer totalt per elev 48 54 48 50 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no