Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gransherad skole
Lerkelunden 24
3691 GRANSHERAD
Org.nr 975289222
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Notodden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,9 10,5 11,7 11,2 11,1
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,7 9,0 9,0 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,4 70,5 66,2 59,5 52,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 12,3 12,1 13,6 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 10,7 10,2 10,0 9,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 11,2 9,6 10,4 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 13,2 12,3 13,3 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 861 6 583 7 388 7 196 7 229
Undervisningstimer totalt per elev 72 72 79 79 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no