Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grannes skole
Grannessletta 150
4052 RØYNEBERG
Org.nr 975275582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,6 31,8 23,7 26,6 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 7,4 11,6 10,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 8 8 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,0 21,6 27,1 31,9 33,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,9 30,2 35,8 29,1 27,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 7,6 11,6 10,4 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,6 1,9 3,7 3,4 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,6 10,8 15,8 13,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 86,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 132 20 617 14 712 17 603 17 150
Undervisningstimer totalt per elev 107 100 64 71 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no