Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grannes skole
Grannessletta 150
4052 RØYNEBERG
Org.nr 975275582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sola kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 29,6 31,8 23,7 26,6
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 6,9 7,4 11,6 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 11 10 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,3 16,0 21,6 27,1 31,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 48,0 37,9 30,2 35,8 29,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 7,2 7,6 11,6 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,1 2,6 1,9 3,7 3,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 9,6 10,8 15,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 930 19 132 20 617 14 712 17 603
Undervisningstimer totalt per elev 97 107 100 64 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no