Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granmoen skole
Granmoen
8664 MOSJØEN
Org.nr 975289516
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,1 23,5 22,2 21,4 23,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 9,7 9,4 9,1 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,3 46,2 45,5 43,6 50,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 18,0 17,8 17,4 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,3 11,1 10,0 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 11,1 10,7 10,3 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 13,6 13,1 12,5 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 82,6 94,4 82,1 84,9
Lærertimer som gis til undervisning 13 053 14 194 13 368 12 677 13 764
Undervisningstimer totalt per elev 65 72 74 78 88
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no