Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granmoen skole
Granmoen
8664 MOSJØEN
Org.nr 975289516
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vefsn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,5 22,2 21,4 23,6 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,4 9,1 8,0 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,2 45,5 43,6 50,5 44,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 17,8 17,4 13,2 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,1 10,0 8,9 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 10,7 10,3 9,6 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,1 12,5 11,6 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,4 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,6 94,4 82,1 84,9 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 194 13 368 12 677 13 764 12 413
Undervisningstimer totalt per elev 72 74 78 88 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no