Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granly skole
Borreveien 51
3186 HORTEN
Org.nr 974605724
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 33,3 33,9 37,8 43,2
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 16,0 16,0 14,4 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 8 8 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,0 56,3 58,6 60,1 46,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,6 24,4 24,2 21,5 26,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 15,9 15,9 14,5 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 18,5 18,1 16,8 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 96,5 91,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 238 21 200 22 262 25 049 29 075
Undervisningstimer totalt per elev 50 46 46 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no