Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Granly skole (privat)
Klippeveien 1
3122 TØNSBERG
Org.nr 973915908
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Granly skole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,2 26,7 30,6 27,9 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 8,7 8,4 8,4 8,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 62,9 57,6 62,6 44,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 13,1 13,2 12,1 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,2 10,1 10,0 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 10,1 10,5 10,6 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,9 15,5 15,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,9 98,2 96,7 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 922 17 311 19 193 17 350 15 995
Undervisningstimer totalt per elev 85 79 82 82 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no