Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grane kommune
Kommunenr 1825
Alle grunnskoler med adresse i Grane kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 19,8 20,8 19,4 19,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,2 9,2 9,6 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 5 4 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,5 27,2 32,5 37,2 21,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 32,6 25,5 22,8 41,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,4 9,4 9,7 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 12,0 11,7 12,8 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 13,3 12,9 11,8 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,5 94,6 94,4 89,1
Lærertimer som gis til undervisning 12 474 12 136 13 329 12 110 11 477
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 77 74 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no