Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grane barne- og ungdomsskole
Skolevegen 17
8683 TROFORS
Org.nr 974046024
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Grane kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 20,8 19,4 19,4 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,2 9,6 10,7 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 4 8 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,2 32,5 37,2 21,9 30,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,6 25,5 22,8 41,0 26,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 9,4 9,7 11,9 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,0 11,7 12,8 12,1 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,9 11,8 12,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,4 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 94,6 94,4 89,1 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 136 13 329 12 110 11 477 13 025
Undervisningstimer totalt per elev 69 77 74 66 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no