Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grande skole
Mjølkevegen 84
2825 GJØVIK
Org.nr 975274756
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,9 14,0 15,1 17,9 18,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,1 12,7 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 159,8 113,4 82,0 76,5 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9 10,6 13,5 13,3 20,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 14,1 12,6 11,9 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,0 13,8 14,4 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 100,0 98,5 100,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 620 8 872 9 834 11 286 12 056
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 59 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no