Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grande skole
Mjølkevegen 84
2825 GJØVIK
Org.nr 975274756
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gjøvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,0 15,1 17,9 18,3 18,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 12,7 12,0 11,8 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,4 82,0 76,5 50,8 48,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 13,5 13,3 20,6 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,6 11,9 11,7 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 13,8 14,4 14,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,9 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 100,0 95,0 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 8 872 9 834 11 286 12 056 12 350
Undervisningstimer totalt per elev 52 59 62 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no