Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gran ungdomsskole
Idrettsvegen 8
2750 GRAN
Org.nr 975273911
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gran kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 26,2 25,6 27,1 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,1 11,4 10,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,4 76,7 204,2 195,8 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 12,3 4,7 4,4 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 14,7 15,2 13,9 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 20,5 21,1 17,1 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 436 14 641 14 057 14 779 14 832
Undervisningstimer totalt per elev 55 59 57 63 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no