Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gran skole (UTGÅTT)
Granstangen 50
1051 OSLO
Org.nr 874590312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 18 954
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no