Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gran skole (utgått)
Granstangen 50
1051 OSLO
Org.nr 874590312
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,2 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 72,6 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 16,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,1 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 422 18 954
Undervisningstimer totalt per elev 64 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no