Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gran skole (UTGÅTT)
Granstangen 50
1051 OSLO
Org.nr 874590312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,6 30,2 28,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,6 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,2 72,6 59,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,0 13,9 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 13,1 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,6 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,5 18,9 16,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,2 90,1 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 27 657 19 422 18 954
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no