Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 157,1 163,8 161,3 162,0 153,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,2 11,5 11,2 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 30 27 26 24
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,0 53,8 60,4 60,7 66,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 18,5 16,7 16,3 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,4 11,6 11,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,2 14,7 15,1 14,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 15,6 16,0 15,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 94,5 96,2 98,2 98,5
Lærertimer som gis til undervisning 98 234 103 230 101 488 101 364 96 222
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 62 63 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no