Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 0534
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 156,9 157,1 163,8 161,3 162,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,9 11,2 11,5 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 27 26 30 27 26
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,2 62,0 53,8 60,4 60,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 16,8 18,5 16,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,1 11,4 11,6 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,1 15,2 14,7 15,1 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,7 15,6 16,0 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,3 94,5 96,2 98,2
Lærertimer som gis til undervisning 98 443 98 234 103 230 101 488 101 364
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 63 62 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no