Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grålum ungdomsskole
Haraldstadveien 13
1712 GRÅLUM
Org.nr 975289109
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,0 30,3 33,2 28,9 27,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 13,7 12,9 14,4 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,6 87,1 90,2 120,4 75,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 12,8 11,7 9,3 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,4 18,3 17,3 19,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,6 22,7 23,7 22,9 21,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 96,0 96,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 733 16 203 17 787 14 850 15 877
Undervisningstimer totalt per elev 50 48 51 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no