Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grålum barneskole
Grålumveien 203
1712 GRÅLUM
Org.nr 975280721
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 28,9 31,2 32,0 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 14,9 14,7 14,9 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,9 98,5 76,6 68,3 65,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 13,9 17,7 19,7 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 14,9 14,7 14,9 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 18,7 17,4 16,9 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 367 19 618 21 352 21 393 22 573
Undervisningstimer totalt per elev 45 50 50 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no