Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grålum barneskole
Grålumveien 203
1712 GRÅLUM
Org.nr 975280721
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 25,9 28,9 31,2 32,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 16,6 14,9 14,7 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,6 102,9 98,5 76,6 68,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 14,5 13,9 17,7 19,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 16,5 14,9 14,7 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,6 20,7 18,7 17,4 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 298 17 367 19 618 21 352 21 393
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 50 50 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no