Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grünerløkka skole
Toftes Gate 44
0556 OSLO
Org.nr 874589802
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,2 32,4 31,2 33,7 35,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 16,8 18,5 16,7 15,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,5 137,3 139,2 83,3 99,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 11,3 12,0 18,4 14,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 17,6 20,0 17,8 16,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 19,3 21,2 18,9 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,7 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 336 22 230 20 919 22 971 24 111
Undervisningstimer totalt per elev 49 44 40 44 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no