Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Grünerløkka skole
Toftes Gate 44
0556 OSLO
Org.nr 874589802
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,4 31,2 33,7 35,7 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 18,5 16,7 15,9 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 5 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,3 139,2 83,3 99,8 76,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 12,0 18,4 14,5 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 20,0 17,8 16,7 16,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 21,2 18,9 17,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 230 20 919 22 971 24 111 24 887
Undervisningstimer totalt per elev 44 40 44 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no