Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Skolevegen 24
6480 AUKRA
Org.nr 975289923
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aukra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,5 35,9 35,4 35,5 34,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,7 10,9 9,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 7 8 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,7 53,1 45,5 52,0 34,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,2 18,2 22,1 17,2 26,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,1 11,8 10,3 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 11,3 12,5 11,7 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 14,4 14,6 13,5 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 96,8 96,5 93,8 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 22 146 22 984 23 299 23 271 22 820
Undervisningstimer totalt per elev 64 66 65 73 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no