Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole
Skolevegen 24
6480 AUKRA
Org.nr 975289923
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aukra kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 35,4 35,5 34,8 34,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,9 9,7 9,7 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 6 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,1 45,5 52,0 34,5 46,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 22,1 17,2 26,0 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 11,8 10,3 10,9 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 12,5 11,7 10,6 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,6 13,5 14,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 15,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 96,5 93,8 96,7 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 22 984 23 299 23 271 22 820 22 758
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 73 73 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no