Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gosen skole
Sophus Bugges Gate 13
4041 HAFRSFJORD
Org.nr 974611686
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 50,1 46,4 44,6 53,5 48,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,4 9,4 9,8 7,7 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 12 9 8 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,6 31,0 44,4 46,8 30,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,1 25,3 19,1 14,3 24,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 12,5 13,1 10,3 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 22,9 25,0 18,2 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 93,5 93,0 100,0 98,3
Lærertimer som gis til undervisning 29 462 25 359 25 183 30 400 27 630
Undervisningstimer totalt per elev 79 70 67 85 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no