Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gomalandet skole
Røsslyngveien 17
6511 KRISTIANSUND N
Org.nr 975277216
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 14,1 13,2 13,2 15,4 14,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,9 11,9 9,9 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,2 94,0 50,9 50,5 54,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 12,7 21,9 18,8 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,8 12,0 10,1 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,6 15,2 14,8 12,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 576 9 092 9 191 10 893 9 134
Undervisningstimer totalt per elev 58 58 63 75 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no