Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gol ungdomsskule (UTGÅTT)
3550 GOL
Org.nr 875284762
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gol kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,4 76,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 9,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,3 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 12,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 732 13 779
Undervisningstimer totalt per elev 77 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no