Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gokstad skole
Uranienborgveien 30
3235 SANDEFJORD
Org.nr 974594277
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,4 24,3 26,2 25,8 28,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,0 12,9 12,6 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 7 10 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,0 50,0 42,3 31,5 21,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,7 25,6 28,2 37,3 48,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 14,2 12,9 12,9 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,4 18,0 18,8 17,4 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 290 16 416 17 974 17 860 18 962
Undervisningstimer totalt per elev 49 53 58 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no