Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gokstad skole
Uranienborgveien 30
3235 SANDEFJORD
Org.nr 974594277
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,9 23,4 24,3 26,2 25,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 15,1 14,0 12,9 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 6 7 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,4 76,0 50,0 42,3 31,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,6 18,7 25,6 28,2 37,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,1 14,2 12,9 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 21,4 18,0 18,8 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 989 16 290 16 416 17 974 17 860
Undervisningstimer totalt per elev 47 49 53 58 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no