Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Godøy skule
Gøymyrane 122
6055 GODØYA
Org.nr 975284042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,4 18,5 19,2 21,3 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9 11,2 9,9 9,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,0 89,4 66,7 84,1 55,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 11,3 13,6 10,6 17,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 11,8 9,3 11,8 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 14,2 15,4 10,4 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 17,4 16,7 17,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8 15,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 70,6 84,2 90,7 94,3 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 11 535 11 742 12 560 13 414 13 309
Undervisningstimer totalt per elev 64 63 72 71 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no