Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Godøy skule
6055 GODØYA
Org.nr 975284042
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 18,4 18,5 19,2 21,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,9 11,2 9,9 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,1 80,0 89,4 66,7 84,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 12,2 11,3 13,6 10,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,6 11,8 9,3 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 12,1 14,2 15,4 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,8 17,4 16,7 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 70,6 84,2 90,7 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 595 11 535 11 742 12 560 13 414
Undervisningstimer totalt per elev 71 64 63 72 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no