Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Godlia skole
Vetlandsveien 45
0671 OSLO
Org.nr 979927533
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,5 29,3 30,8 36,8 39,2
Antall elever per årsverk til undervisning 17,9 18,7 17,0 14,4 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 6 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,1 120,0 81,8 84,2 66,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 13,6 18,4 15,3 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,7 20,3 18,5 15,3 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 24,7 22,9 17,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,5 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 86,3 96,6 95,7 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 18 535 19 065 20 233 24 391 25 731
Undervisningstimer totalt per elev 41 40 44 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no