Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Godeset skole
Folkvangveien 50
4034 STAVANGER
Org.nr 974611341
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,9 20,7 24,7 19,9 24,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 16,6 13,1 17,2 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 7 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,2 94,3 61,2 42,5 70,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 15,3 19,5 34,6 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,5 13,2 17,1 15,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 24,4 24,4 19,9 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 100,0 97,7 97,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 325 13 280 16 645 12 642 16 341
Undervisningstimer totalt per elev 45 45 56 43 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no