Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Godeset skole
Folkvangveien 50
4034 STAVANGER
Org.nr 974611341
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,7 24,7 19,9 24,1 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 13,1 17,2 15,8 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 7 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,3 61,2 42,5 70,1 68,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 19,5 34,6 20,7 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 13,2 17,1 15,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,4 24,4 19,9 18,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 97,1 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 280 16 645 12 642 16 341 17 792
Undervisningstimer totalt per elev 45 56 43 47 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no