Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Goa skole
Kyrkjeveien 48
4073 RANDABERG
Org.nr 974551438
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Randaberg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 29,6 27,6 29,8 28,2 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 12,7 11,5 12,6 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 342,9 247,9 241,9 320,8 129,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,1 4,4 4,2 3,4 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 15,0 14,3 15,0 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 12,5 10,7 12,2 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,5 15,8 16,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 95,3 92,8 91,8 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 422 16 664 18 426 17 305 16 505
Undervisningstimer totalt per elev 62 56 61 56 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no