Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gloppen ungdomsskule
Gota 10
6823 SANDANE
Org.nr 975289346
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 28,6 26,0 31,3 26,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 8,1 9,6 9,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,9 66,2 105,1 96,9 90,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 11,1 8,2 8,4 10,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 10,8 12,8 12,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 17,9 15,2 15,1 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 276 16 926 15 342 17 810 14 563
Undervisningstimer totalt per elev 71 81 68 70 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no