Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gloppen ungdomsskule
Gota 10
6823 SANDANE
Org.nr 975289346
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Gloppen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 26,0 31,3 26,5 28,5
Antall elever per årsverk til undervisning 8,1 9,6 9,4 11,1 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,2 105,1 96,9 90,4 64,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 8,2 8,4 10,3 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,8 12,8 12,5 14,8 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 15,2 15,1 19,0 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 16,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 926 15 342 17 810 14 563 15 418
Undervisningstimer totalt per elev 81 68 70 59 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no