Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gloppen kommune
Kommunenr 4650
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Breim skule 11,8 13,0 12,7 11,4 12,5
Gloppen ungdomsskule 28,6 26,0 31,3 26,5 28,5
Hyen skule 7,4 7,8 8,6 9,9 9,9
Nordstranda skule 11,0 11,7 12,6 12,1 10,2
Sandane skule 20,8 22,6 22,5 22,4 22,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Breim skule 11,4 10,2 9,5 11,1 10,3
Gloppen ungdomsskule 8,1 9,6 9,4 11,1 9,9
Hyen skule 9,2 8,7 7,3 6,6 6,4
Nordstranda skule 10,7 10,7 9,3 9,5 11,2
Sandane skule 14,3 12,6 11,8 12,2 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Breim skule 5 6 5 5 5
Gloppen ungdomsskule 3 2 3 3 4
Hyen skule 0 0 0 0 0
Nordstranda skule 1 3 4 1 2
Sandane skule 6 5 6 6 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Breim skule 24,2 20,3 23,3 22,1 22,2
Gloppen ungdomsskule 66,2 105,1 96,9 90,4 64,1
Hyen skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordstranda skule 92,5 46,1 30,5 70,5 47,5
Sandane skule 46,1 56,7 39,9 41,3 32,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Breim skule 42,4 45,3 36,2 44,1 40,0
Gloppen ungdomsskule 11,1 8,2 8,4 10,3 12,7
Hyen skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nordstranda skule 10,9 21,7 28,1 12,4 21,4
Sandane skule 28,6 20,7 27,9 27,8 34,5
Lærertetthet 1.-7. trinn
Breim skule 11,4 10,4 9,5 11,1 10,4
Gloppen ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Hyen skule 11,3 10,2 8,1 7,4 6,6
Nordstranda skule 10,8 10,9 9,6 9,8 11,4
Sandane skule 14,4 12,7 11,9 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn
Breim skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gloppen ungdomsskule 10,8 12,8 12,5 14,8 13,2
Hyen skule 9,7 8,6 8,2 7,8 8,1
Nordstranda skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Sandane skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Breim skule 13,6 12,7 11,4 14,4 13,4
Gloppen ungdomsskule 17,9 15,2 15,1 19,0 16,7
Hyen skule 11,8 10,3 9,2 8,2 8,2
Nordstranda skule 14,6 16,0 12,2 12,5 14,1
Sandane skule 17,5 16,2 13,9 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Breim skule 12,6 12,5
Gloppen ungdomsskule 0,0 0,0
Hyen skule 7,5 8,4
Nordstranda skule 11,9 12,1
Sandane skule 14,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Breim skule 16,7 14,7
Gloppen ungdomsskule 0,0 0,0
Hyen skule 8,9 6,2
Nordstranda skule 13,2 16,5
Sandane skule 15,4 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Breim skule 0,0 0,0
Gloppen ungdomsskule 19,0 16,7
Hyen skule 8,1 10,0
Nordstranda skule 0,0 0,0
Sandane skule 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Breim skule 100,0 89,1 92,9 100,0 81,5
Gloppen ungdomsskule 100,0 100,0 98,7 100,0 100,0
Hyen skule 100,0 100,0 85,3 100,0 100,0
Nordstranda skule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sandane skule 99,2 97,1 91,6 84,3 95,2
Lærertimer som gis til undervisning
Breim skule 7 865 8 727 8 378 7 410 7 995
Gloppen ungdomsskule 16 926 15 342 17 810 14 563 15 418
Hyen skule 4 675 4 912 5 304 6 084 6 084
Nordstranda skule 7 669 8 096 8 635 8 151 6 870
Sandane skule 14 164 15 674 15 698 15 590 15 547
Undervisningstimer totalt per elev
Breim skule 65 73 78 67 72
Gloppen ungdomsskule 81 68 70 59 66
Hyen skule 77 82 98 107 111
Nordstranda skule 69 69 80 78 66
Sandane skule 52 59 63 61 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no