Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gloppen kommune
Kommunenr 1445
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 73,2 79,5 81,1 87,7 82,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,7 10,6 9,8 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 15 15 17 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 50,7 51,6 45,4 50,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 19,3 18,8 19,4 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,5 11,5 10,4 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 10,7 12,4 12,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,8 14,6 13,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,9 99,8 97,3 94,7 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 48 106 51 299 52 751 55 825 51 798
Undervisningstimer totalt per elev 62 66 67 72 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no