Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Gloppen kommune
Kommunenr 4650
Alle grunnskoler med adresse i Gloppen kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 79,5 81,1 87,7 82,2 83,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,6 9,8 10,6 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 15 15 17 15 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,7 51,6 45,4 50,2 40,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,3 18,8 19,4 18,8 22,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,5 10,4 11,1 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 12,4 12,1 13,7 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 14,6 13,2 14,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,0 15,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 97,3 94,7 95,3 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 51 299 52 751 55 825 51 798 51 914
Undervisningstimer totalt per elev 66 67 72 67 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no