Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Glommasvingen skole
Skolevegen 16
2100 SKARNES
Org.nr 973672770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 15,9 17,8 17,9 19,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 14,1 14,1 14,5 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,7 31,1 35,7 53,0 47,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,7 41,3 34,5 24,0 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 14,1 14,5 14,5 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 17,2 16,4 17,5 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 93,9 91,3 84,0 82,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 328 10 689 11 523 11 610 12 506
Undervisningstimer totalt per elev 61 52 53 51 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no