Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Glommasvingen skole
Skolevegen 16
2100 SKARNES
Org.nr 973672770
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Sør-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,9 17,8 17,9 19,1 75,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,1 14,5 14,9 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6 4 5 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,1 35,7 53,0 47,2 55,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 41,3 34,5 24,0 28,0 19,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,5 14,5 14,9 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 16,4 17,5 17,3 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,9 91,3 84,0 82,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 689 11 523 11 610 12 506 45 147
Undervisningstimer totalt per elev 52 53 51 50 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no